Face the Face

PRAKTIJK VOOR UITERLIJKE EN INNERLIJKE SCHOONHEID

Magnetiseren

Ieder mens bestaat uit energie. De vitale energie wordt geleverd door het magnetisch veld van de aarde en de kosmos om ons heen. Vitale energie staat aan de basis van het leven, omdat ook atomen en moleculen (de kleinste bouwstenen van het leven) erdoor worden gevormd. Ziekten en stress kunnen ontstaan wanneer de onderlinge magnetische communicatie tussen cellen, organen en geest niet soepel verloopt. De magnetische communicatie zorgt voor een structuur in onze cellen. Zonder deze structuur ontstaat er chaos en wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam aangetast.

Door het magnetiseren krijgt het lichaam zijn eigen vermogen terug om levenskracht naar zich toe te trekken. Het helpt om opgebouwde spanningen, opgehoopte gifstoffen af te voeren en een gebrek aan levensenergie te herstellen. Als magnetiseur doe je dus niets anders dan iemand opnieuw verbinden met de helende krachten van de aarde zelf. De magnetiseur gebruikt hiervoor positieve energie om alle negatieve energie weg te laten vloeien. Dat werkt alsof je de batterij weer aan het opladen bent.

banner FtE

Het magnetiseren is het doorgeven van energie door middel van handoplegging. Dit kan worden ervaren als een warm of koude straling en in een aantal gevallen wordt een tinteling ervaren. Een behandeling slaat meestal binnen korte tijd aan maar het kan ook zo zijn dat er pas een verandering wordt waargenomen na meerdere behandelingen. U dient ten alle tijden onder controle van een arts te blijven. Magnetiseren is een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en geen vervanging! Uiteraard is het ook zaak dat u zelf op zoek gaat naar de oorzaak van uw klachten om herhaling hiervan te voorkomen.

Per half uur € 35,00

Laan van Meerdervoort 864 Den Haag | 070 - 3259880 | Contact  facebook twitter youtube nieuwsbriefknop

Dahlia